Nieuwe brandstofnamen in 2019

Handig om te weten: sinds oktober 2018 zijn de benamingen voor brandstoffen binnen de EU gelijk. Gaat u op reis binnen Europa, dan ziet u dit bij het tankstation. Ook de onderhoudsboekjes van onze nieuwste modellen hanteren de nieuwe brandstofnamen.

Bij iedere benzinepomp vindt u een zwart-witte sticker met de brandstofbenaming. Die wordt aangeduid met een code. De groene (benzine) en zwarte (diesel) stickers verdwijnen.

Benzine

Benzine heeft de naam ‘E’ gekregen en wordt aangeduid met een cirkel. Het nummer achter de ‘E’ staat voor het percentage bio-ethanol dat in de benzine is gemengd. ‘E10’ bestaat voor 90% uit fossiele brandstof en 10% bio-ethanol.

Bio-ethanol is minder vervuilend voor het milieu, maar is wel agressiever voor metaal en kunststof. Hierdoor kan het de motor of andere onderdelen van de auto aantasten. Echter, 10% ethanol is voor de meeste benzineauto’s geen enkel probleem. Alle Peugeot-modellen vanaf bouwjaar 2000 zijn geschikt voor het tanken van E10 (mits er geen aanpassingen aan de installatie zijn gedaan en originele onderdelen zijn gebruikt).

Naast de ‘E’ met het ethanolpercentage wordt ook het octaangetal vermeld: 95 of 98. Dit getal zegt iets over hoe de benzine zich in de motor gedraagt. Let erop dat u de juiste benzine neemt. De meeste auto’s hebben 95 nodig. Kijk in het instructieboekje van uw auto (of op de tankdop/ onder de tankklep) of u 95 of 98 moet kiezen.

Wat eerst de benaming Euro 95 had, heet nu dus ‘E5’ en ‘E10’. Onder de benaming ‘E85’ wordt benzine verkocht die alleen geschikt is voor auto’s met een zogenaamde ‘flex fuel’ motor.


Traditionele benamingNieuwe brandstofcode
Euro 98 (met maximaal 5% biobrandstof) E5
Euro 95 (met maximaal 10% biobrandstof) E10
Flex fuel benzine E85
Nefkens Peugeot reistip brandstofnamen
Nefkens Peugeot reistip brandstofnamen

Diesel

Een vierkante sticker met ‘B’ duidt diesel aan. Standaard diesel heet ‘B7’ . De overige onderstaande soorten diesel zijn bestemd voor specifieke soorten auto’s. We raden aan eerst goed te controleren of u auto hiervoor geschikt is. ‘XTL’ is synthetisch geproduceerde diesel zonder aardolie.

Traditionele benamingNieuwe brandstofcode
Reguliere diesel B7
Diesel met maximaal 10% biobrandstof B10
Blauwe diesel B100
Synthetische diesel XTL

Gas

De aanduiding voor gas is ruitvormig. De letters geven het type gas aan. In Nederland werden deze brandstofnamen eerder ook al gebruikt. Hier verandert dus niets aan.

AfkortingBenaming
LPG Liquefied Petroleum Gas
CNG 'Compressed Natural Gas' (gecomprimeerd aardgas)
LNG Liquefied Natural Gas (vloeibaar aardgas)
H2Waterstof

Bij twijfel even bellen!

Vaak staat de ‘oude’ benaming nog wel op de pomp erbij. Op termijn zal dit verdwijnen. Twijfelt u welke brandstof u het beste kunt tanken? Het kan gevaarlijk zijn met de verkeerde brandstof te rijden. Neem bij twijfel zeker contact met ons op voor advies. We kijken graag even met u mee!

Nefkens Peugeot nieuwe brandstofnamen