Disclaimer

Privacy Policy

Nefkens Leeuw B.V. streeft ernaar uw privacy te waarborgen. De persoonsgegevens die u mogelijk via deze website verstrekt, worden door Nefkens Leeuw B.V. voor eigen doeleinden verwerkt conform de huidige privacy-wetgeving.


Doel van verwerking persoonsgegevens

Om uw aanvraag, voor bijvoorbeeld een brochure of een proefrit, te kunnen behandelen heeft Nefkens Leeuw B.V. persoonlijke gegevens van u nodig. Deze gegevens gebruiken wij om de door u gevraagde diensten aan u te kunnen verlenen. Tevens zullen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over producten of diensten van Nefkens Leeuw B.V. en/of de Nefkens Verkoop- & Serviceorganisatie. Op deze website wordt u hiervoor de mogelijkheid geboden persoonlijke gegevens in te vullen en te verzenden. De gegevens worden door Nefkens Leeuw B.V. ontvangen en verwerkt en kunnen automatisch verzonden worden naar de door u geselecteerde Nefkens dealer of Erkend Reparateur. Zij kunnen deze gegevens gebruiken om u te informeren over door hen geleverde producten of diensten. De door u verstrekte persoonsgegevens zoals naam, adres, (woon)plaats, telefoonnummer, e-mail-adres e.d. worden door Nefkens Leeuw B.V. uitsluitend verwerkt voor bovenstaande doeleinden en derhalve niet zonder uw toestemming aan een ander dan Nefkens Leeuw B.V. en/of Nefkens dealer of Erkend Reparateur verstrekt. Nefkens Leeuw B.V. streeft ernaar om passende organisatorische en technische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Vragen met betrekking tot het privacy-beleid van Nefkens Leeuw B.V. kunt u aan ons stellen via de contactpagina.


Uw rechten

Indien uw persoonsgegevens door Nefkens Leeuw B.V. verwerkt worden heeft u het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Als u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie over de producten en diensten van Nefkens Leeuw B.V. en/of de Nefkens Verkoop- & Serviceorganisatie, dan kunt u dit via de contactpagina aan ons kenbaar maken. Vermeld daarbij duidelijk uw naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres.


De Nefkens internetsite

Nefkens Leeuw B.V. stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de Nefkens internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.


Prijs- en modelinformatie

Alle genoemde modelprijzen zijn exclusief kosten rijklaarmaken, leges en verwijderingsbijdrage. Deze bedragen worden per model apart vermeld. Vermelde prijzen van auto's met geel kenteken zijn inclusief BTW en BPM; grijs kentekenprijzen (inclusief de prijzen van genoemde extra's tegen meerprijs) zijn exclusief BTW. Nefkens Leeuw B.V. behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoeringen en/of prijzen aan te brengen. Ofschoon de lijst met op deze site vermelde prijzen met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.


Kleuren

Op deze internetsite kunt u een indruk krijgen van de kleurvariaties van de diverse modellen. Omdat de kleurweergave via een computermonitor beperkingen kan hebben, verwijst Nefkens Leeuw B.V. u voor een natuurgetrouwe kleurweergave door naar de dichtstbijzijnde dealer.


Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Nefkens Leeuw B.V. en/of haar leveranciers (hiervoor en in het vervolg aangeduid met 'Nefkens'). Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Nefkens.


Virussen en veiligheid

De Nefkens internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet-Nefkens sites. Nefkens is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.


Cookies

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen cookies op uw systeem geplaatst worden. Hiermee kan Nefkens bezoekgegevens verzamelen en terugkerende bezoekers herkennen. Met behulp van deze gegevens is Nefkens in staat de site af te stemmen op de wensen en voorkeuren van haar bezoekers. Indien u niet wilt dat wij cookies op uw systeem plaatsen dient u in uw browser ”cookies uitschakelen” in te stellen. Indien u de cookies accepteert dan zullen deze gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u tussentijds uw cookies verwijdert. Het uitschakelen van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.


Uw vragen, suggesties en commentaar

Nefkens wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij van u ontvangen, wordt door Nefkens gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Nefkens Leeuw B.V. zal de door u verstrekte informatie enkel voor eigen marketing-doeleinden gebruiken en niet aan derden verstrekken.


Door Nefkens verzonden e-mail

Door Nefkens verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaarmaken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Nefkens staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.