Erkend Duurzaam Plus

Bij Nefkens gaan we altijd een stap verder. Wij streven naar verantwoord ondernemen voor milieu én mens. Dat maakt duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijk speerpunt binnen onze bedrijfsvoering.

Nefkens is zich bewust van het belang om bij te dragen aan een betere, gezondere samenleving. Wij zullen dan ook nog actiever gaan inzetten op onderwerpen als recyclen en elektrisch vervoer om op die manier de belasting voor het milieu vanuit onze organisatie zoveel mogelijk te verminderen.

Erkend Duurzaam Plus certificaat

Om duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen concreet te maken, doet Nefkens mee met het programma Erkend Duurzaam Plus. Dit programma, speciaal ontwikkeld door BOVAG, toetst bedrijven in de automotive sector op zaken als energiebesparing en het scheiden van afvalstromen, aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van personeel, werkomgeving en de verkoop van energiezuinige auto’s.

De BOVAG brengt met dit programma de duurzaamheid van elke dealer in kaart. Het onderzoek wordt getoetst door het onafhankelijke Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM).

De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lager Europees energieverbruik in 2020. Conform de Europese wet- en regelgeving voeren wij alle energiebesparende maatregelen door die binnen vijf jaar worden terugverdiend. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het plaatsen van ledverlichting, aanwezigheidsdetectie en slimme meters waarmee op verschillende locaties een besparing mogelijk is op de energierekening. 

Duurzaamheid

Duurzaamheid vertaalt zich voor Nefkens verder heel concreet in het scheiden van afval en waar mogelijk recyclen van onderdelen in schadeherstel en het gebruik van duurzame materialen. Door de afvalstromen beter te scheiden, is het totaal aan restafval gehalveerd.

Zuinig op mens en materiaal

Duurzaamheid betekent voor Nefkens ook bewust omgaan met mensen en materiaal. Zo is er aandacht voor het welzijn van de medewerkers door goede arbeidsomstandigheden, opleiding en toekomstperspectieven te bieden. Ook herhaaldelijke onderzoeken naar medewerkerstevredenheid horen hierbij.